tiimtravel changed his profile cover
1 y - Translate

https://tiimtravel.vn/ Định hướng Tiim® Group thành tập đoàn đầu tư - thương mại - dịch vụ đa ngành nghề, lấy ứng dụng công nghệ làm trọng tâm đẩy nhanh tốc độ phát triển, điều hành với bộ máy nhân sự tinh gọn.

Tiim Travel - nhà tổ chức tour (Việt Nam, nước ngoài), đại lý thị thực, dịch vụ du lịch hàng đầu Việt Nam.

image